Poprawa współczynnika odrzuceń

Poprawa wskaźnika odrzuceń dla landing page

Jak widać na poniższych przykładach, to jak wykonana jest strona internetowa ma znaczenie!

PRZYKŁAD 1
Poprawa współczynnika odrzuceń dla całej witryny (wszystkie podstrony).
Stara strona: 37%
Nowa strona: 2,8%
Spadek współczynnika odrzuceń o 92%

PRZYKŁAD 2
Przykład poprawy współczynnika odrzuceń dla strony typu Landing Page, na którą kierowany jest ruch z reklam w Google Ads.
Stara strona: 79%
Nowa strona: 26%
Spadek współczynnika odrzuceń o 65%

Współczynnik odrzuceń obrazuje ilość sesji w witrynie, podczas których użytkownicy wyświetlali tylko jedną stronę.

W prezentowanych przykładach wysoki współczynnik odrzuceń wynikał z niskiej skuteczności strony docelowej, tzw. Landing Page.

Zmniejszenie współczynnika odrzuceń w większości przypadków poprawia konwersję na stronie internetowej i zwiększa współczynnik osiągania celów reklamowych, w postaci np. pozyskania kontaktu do klienta.