Doradztwo w zakresie stron internetowych

Strony internetowe doradztwo

Doradztwo i wsparcie merytoryczne eksperta podczas planowania i tworzenia strony internetowej jest nieodzownym elementem każdego projektu, który ma spełnić oczekiwania inwestora.

Oferuję doradztwo merytoryczne i techniczne w zakresie projektowania, wyboru rozwiązań technicznych, budowy, wdrożenia i obsługi strony internetowej.

Swoją ofertę kieruję do właścicieli firm i osób odpowiedzialnych w instytucjach publicznych za planowanie i wdrażanie nowych stron www, sklepów internetowych i web aplikacji.

Oferta dla właścicieli firm i biznesu

Dobrze zaplanowana, profesjonalnie wykonana, widoczna w wyszukiwarkach i wypromowana strona internetowa to najlepsza wizytówka Twojej firmy.

Określ czego oczekujesz od strony internetowej, a ja wybiorę najlepsze rozwiązania realizujące cele biznesowe Twojej firmy.

Wiem, jak powinna być skonstruowana firmowa strona www, aby była skuteczna. Służę swoją wiedzą i doświadczeniem w kontakcie z agencjami interaktywnymi i programistami.

Zlecasz realizację strony internetowej profesjonalnemu wykonawcy? 

Zatrudnij mnie w charakterze eksperta, który będzie kontrolował realizację założeń projektu.

Szereg firm tworzących strony internetowe nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności aby wykonać stronę internetową na dobrym poziomie technicznym i merytorycznym. Nie ma znaczenia, czy stronę realizuje mała firma, freelancer, czy spółka akcyjna notowana na giełdzie. Możesz otrzymać tak samo złej jakości produkt końcowy.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja strona internetowa będzie dobrze wykonana, skontaktuj się ze mną!

Oferta dla instytucji publicznych i urzędów

Przepisy prawa stawiają konkretne wymagania dla stron internetowych instytucji publicznych w zakresie dostępności cyfrowej.

Oferuję usługi analizy projektu strony internetowej pod kątem zapewnienia dostępności cyfrowej na poziomie WCAG 2.1 AA i zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oferuję usługi nadzoru realizacji dostępnej strony internetowej.

Wykonuję również audyt dostępności cyfrowej i zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej na każdym etapie realizacji strony internetowej.

ZAPEWNIAM GWARANCJĘ SUKCESU
WDROŻENIA STRONY

Konsultacje merytoryczne

Analiza planowanego projektu i przedstawienie wymagań do wdrożenia na stronie internetowej.

Konsultacje techniczne

Dobór narzędzi do realizacji wymagań założonych w projekcie.

Prezentacja rozwiązań

Prezentacja wielowariantowych rozwiązań do wdrożenia na stronie internetowej.

Szacowanie kosztów inwestycji

Szacowanie kosztów realizacji strony internetowej, sklepu internetowego, aplikacji bazodanowej, web aplikacji.

Rozwój strony internetowej

Opracowanie strategii i planów przyszłych wdrożeń.

Konsultacje w obszarze dostępności cyfrowej

Wsparcie w obszarze dostępności cyfrowej, wyboru rozwiązań i opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Kim jestem

Sprawdź moją ofertę
bądź skontaktuj się aby dowiedzieć
się więcej.

18 lat doświadczenia

Nazywam się Marek Kmiecik i na co dzień pracuję w Politechnice Opolskiej jako webmaster, web developer, programista WWW.

Dodatkowo od 18 lat prowadzę swoją działalność zajmując się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych i aplikacji webowych.

Mam za sobą wiele wykonanych projektów, napisanych aplikacji webowych i wypromowanych stron internetowych.

Moim największym zainteresowaniem jest dobra współpraca strony internetowej z wyszukiwarką Google Search, pozyskiwanie użytkowników z ruchu organicznego bądź reklam, pomiary skuteczności kanałów reklamowych i samej witryny, optymalizacja skuteczności strony jako kanału reklamowego.

Zapraszam do współpracy!