Strona internetowa WCAG 2.1 dla instytucji publicznych

Strona internetowa zgodna z WCAG 2.1 AA i ustawą o dostępności stron internetowych podmiotów publicznych

Dostępne strony internetowe
zgodne z WCAG 2.1 AA
i ustawą o dostępności cyfrowej

Tworzę strony internetowe zgodne ze standardem WCAG 2.1 AA i ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W skład usługi wchodzi:

 • Kompleksowe przygotowanie strony internetowej.
 • System CMS WordPress do zarządzania stroną,
 • Opracowanie deklaracji dostępności.
 • Przeprowadzenie audytu dostępności stron internetowych.
 • Pełne wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji.
 • Gwarancja na realizowane usługi.

Wypełnij formularz i odbierz darmową wycenę wykonania dostępnej cyfrowo strony internetowej zgodnej z WCAG 2.1 i ustawą o dostępności cyfrowej

Pozwól, że przeanalizuję Twoje wymagania i zaproponuję bezpłatny i niezobowiązujący kosztorys wykonania strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1 AA i ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

DOSTĘPNA
STRONA INTERNETOWA

Jest zgodna z WCAG 2.1 AA
i ustawą o dostępności

Posiada
deklarację dostępności

Przeszła audyt
dostępności strony internetowej

Strona internetowa zgodna ze standardem WCAG 2.1 AA i ustawą o dostępności cyfrowej

Strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo od 23 września 2020 r.

Oznacza to, że każda strona internetowa podmiotu publicznego i instytucji, która jest finansowana w co najmniej 50% z funduszy publicznych, musi być zgodna ze standardem WCAG 2.1 AA i ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa i aplikacja jest dostępna cyfrowo jeśli spełnia konkretne wymagania, zebrane w tabeli będącej załącznikiem do tej ustawy. Tabela ta jest równoważna standardowi WCAG na poziomie AA (z niewielkimi ograniczeniami). 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych i dobrych praktyk, które pomagają użytkownikom z ograniczeniami w obsłudze strony internetowej.

Zasady WCAG zostały opracowane przez organizację W3C (World Wide Web Consortium), która definiuje międzynarodowe standardy tworzenia stron internetowych.

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej instytucji publicznej

Zgodnie ustawą istnieje obowiązek umieszczenia deklaracji dostępności na stronie internetowej.

Deklaracja dostępności musi być zgodna z Art. 12. p. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) i warunkami technicznymi oraz strukturą dokumentu elektronicznego opublikowanymi przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i zgodności z ustawą

Potwierdzeniem dostępności strony internetowej jest spełnienie wszystkich kryteriów sukcesu badanych w audycie zgodności strony internetowej z WCAG 2.1 AA i przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z listą kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej opracowaną przez  Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Badanie powinno być wykonane na wszystkich poziomach: podstawowym, średnim i zaawansowanym.

Co wchodzi w skład wykonania strony internetowej
zgodnej z WCAG 2.1 i ustawą o dostępności?

W ramach usługi otrzymujesz:

 • wykonanie strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1 AA i ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • opracowanie deklaracji dostępności,
 • wykonanie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej i zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W skład usługi wchodzi:

 • strona internetowa z systemem CMS WordPress do zarządzania stroną,
 • wykonanie projektu graficznego strony,
 • wdrożenie strony internetowej zgodnie z WCAG 2.1 i ustawą o dostępności,
 • wprowadzenie treści stron,
 • instrukcja obsługi,
 • wsparcie techniczne i gwarancja na usługę.

Jakie podmioty
są zobowiązane do zapewnienia
dostępnej cyfrowo strony internetowej?

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczy podmiotów publicznych, takich jak:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, 
  • lub posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, 
  • lub nadzorują organ zarządzający, 
  • lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
  • związki tych podmiotów,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami i seniorów.

Moja oferta skierowana jest do instytucji, które zobowiązane są do zapewniania dostępności cyfrowej swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każda strona internetowa podmiotu zobowiązanego do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej swojej instytucji musi być zgodna z WCAG 2.1 AA (poziom wymagany ustawowo).

Dostępność cyfrowa stron internetowych dotyczy takich podmiotów publicznych jak:

 • przedszkola, żłobki, szkoły publiczne, uczelnie wyższe;
 • urzędy miast, powiatu, gmin, wojewódzkie i marszałkowskie,
 • agencje rządowe;
 • domy kultury, publiczne muzea i galerie sztuki;
 • sądy i prokuratura;
 • policja, straż miejska, straż graniczna;
 • zakłady karne;
 • związki metropolitalne;
 • instytucje i fundacje których finansowanie z budżetu Państwa wynosi ponad 50%.

Potwierdzenie umiejętności
tworzenia stron internetowych
dostępnych cyfrowo zgodnie z WCAG 2.1 AA

Posiadam doświadczenie w zakresie tworzenia stron internetowych WCAG 2.1 AA zgodnych z ustawą o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Lista stron internetowych WCAG 2.1, w których tworzeniu miałem udział:

Lista stron internetowych, przy których tworzeniu miałem udział w zakresie zapewnienia zgodności z WCAG 2.1 AA i zgodności z Ustawą o dostępności stron internetowych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 • Politechnika Opolska — https://po.edu.pl/
 • https://rekrutacja.po.edu.pl
 • https://sklep.po.edu.pl/
 • https://omega.bg.po.edu.pl
 • https://edukacja.po.edu.pl/
 • https://twoja.po.edu.pl/
 • https://ctt.po.opole.pl
 • https://cj.po.edu.pl/
 • https://surfaceintegrity.po.edu.pl
 • https://biochar.po.edu.pl
 • https://szkoladoktorska.po.edu.pl
 • https://dn.po.edu.pl
 • https://energyharvesting.po.edu.pl/
 • https://muzeum.po.edu.pl
 • https://nanofim2021.po.edu.pl
 • https://pkm2023.po.edu.pl
 • https://pomoc.po.edu.pl
 • https://pomocukrainie.po.edu.pl
 • https://ru.po.edu.pl/
 • https://wydawnictwo.po.edu.pl/

Ile kosztuje wykonanie strony internetowej zgodnej z WCAG 2.1 AA i ustawą o dostępności?

Koszt wykonania dostępnej strony internetowej zależą przede wszystkim od ilości podstron i ilości elementów witryny wymagających szczegółowego dostosowania dostępności (formularze, wyszukiwarki, elementy interaktywne, itp.).

Oferuję przygotowanie bezpłatnego i niezobowiązującego kosztorysu usługi zawierającego:

 • określenie zakresu usługi,
 • szacowanie orientacyjnej ceny wykonania.

Zapraszam do kontaktu!